Нэвтрэх

Мэдээлэл

1-5 of 173 Мэдээлэл
Accountability: Нийгмийн эгэх хариуцлага амжилттай хэрэгжихэд хэвлэл мэдээлэл ямар үүрэгтэй вэ?
улаанбаатар 05:30 Mar 19, 2018 Comments - 1 Photo - 1
НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГА ГЭЖ ЮУ ВЭ? Нийгмийн эгэх хариуцлага нь төрөөс олон нийтэд үзүүлдэг үйлчилгээ, бусад шаардлагатай...
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл Баталгаажсан
О.БАТБАЯР: Улс төр, эдийн засаг, бизнесийн орчинд авлигын эрсдэл өндөр, шүүх засаглал нь хараат байгаагаас индекс буурсан
улаанбаатар 05:18 Mar 19, 2018 Comments - 1 Photo - 3
О.БАТБАЯР: Улс төр, эдийн засаг, бизнесийн орчинд авлигын эрсдэл өндөр, шүүх засаглал нь хараат байгаагаас индекс буурсан...
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл Баталгаажсан
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалтад иргэдийн оролцоог бий болгох нь яагаад чухал вэ?
Улаанбатар 06:57 Feb 14, 2018 Comments - 1 Photo - 1
Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг, Дэлхийн банкны хамтарсан санхүүжилтээр Монгол Улсын 10 аймаг, 3 дүүрэгт “Нийгмийн эгэх...
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл Баталгаажсан